Privatlivspolitik

Her beskriver vi hvilke oplysninger vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

SmartWeb prioriterer beskyttelsen af personoplysninger meget højt. I det følgende beskriver vi, hvilke oplysninger vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
 
Når du besøger vores hjemmesider www.smartweb.dk, www.smart-web.dk, www.smart-web.no, www.smartweb.io, eller de dertil knyttede subdomæner (herefter under ét benævnt „hjemmesider“), erklærer du dig indforstået med, at dine personoplysninger indsamles, behandles og anvendes som beskrevet nedenfor.

 

Vi gør opmærksom på, at du i princippet kan besøge vores hjemmesider uden at lade dig registrere. Hvis det er tilfældet, vil der så blive gemt data som eksempelvis besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn og lignende på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person. Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies og logfiler i vores cookiepolitik, som du kan finde her.
 
Dine personoplysninger, som især vil være navn, adresse, e-mailadresse og betalingsdata, indsamles udelukkende, hvis du afgiver oplysningerne frivilligt til os. Vi indsamler personoplysningerne i følgende situationer:

  • når du benytter dig af vores tilbud eller bestiller serviceydelser, samt i forbindelse med betalingstransaktioner,
  • ved oprettelse af en kundekonto,
  • når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og/eller
  • i forbindelse med forespørgsler, reklamationer eller feedback.

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i punkt 3 nedenfor.

 

1. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er:
SmartWeb ApS, CVR-nr.: 29412006, Dalsagervej 25, DK-8250 Egå, Aarhus, Danmark.

 

2. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet i vores behandling af dine personoplysninger. Når du besøger vores hjemmesider, kommunikerer du altid via en krypteret forbindelse. Brug af vores hjemmesider efter dit log-in på kundeområdet (på https://login.smartweb.dk) foregår også altid krypteret. Vi sikrer endvidere, at vores hjemmesider og øvrige systemer er beskyttet mod tab og ødelæggelse af dine oplysninger samt mod tredjemands uautoriserede adgang hertil og/eller ændring eller distribution heraf.

 

3. Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

3.1. Personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Vi indsamler eksempelvis følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og alle basisoplysninger relateret til registrering og effektuering af en bestilling af vores produkter og services.

 

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 

 

3.2. Brug i markedsføringsøjemed

Smartweb har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter.

Som led i vores legitime interesse kan vi anvende din e-mail til at sende informationer om nye produkter, services eller andre opdateringer, som vi mener vil være relevante for dig, set i forhold til de produkter, du allerede har hos os.

 

3.3. Nyhedsbrev
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmesider har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.
Afmelding kan altid foretages via følgende link: https://www.smartweb.dk/tilmeld-nyhedsbrev/


3.4. Kundekonto
Hvis du opretter en kundekonto, afgiver du personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med de services og ydelser, som vi tilbyder. Herefter vil dine basisoplysninger stå i indtastningsfeltet på din kundekonto, når du kommunikerer angående aftaleforhold eller foretager bestillinger, og du behøver derfor ikke at indtaste dem på ny hver gang. Efter den gratis 30 dages-periode kan du via kundekontoen registrere og ændre dine oplysninger til betalingsafvikling.

 

3.5 Betaling
Vores kunder har kun mulighed for at betale for vores tilbud og ydelser pr. faktura. Der kan derfor ikke foretages betaling med kreditkort eller andre betalingsmidler på vores hjemmesider. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til
betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale om vores enkelte produkter og services.

 

3.6 Yderligere dataregistrering
Yderligere personoplysninger registreres kun, hvis du har afgivet disse oplysninger frivilligt, eksempelvis i forbindelse med en forespørgsel til kundeservice, når du udfylder "ændringsformularen", eller i øvrigt tager kontakt til os. Hvis du har stillet personrelaterede oplysninger til rådighed for os, benytter vi kun disse til besvarelse af dine forespørgsler i forbindelse med gennemførelse af de aftaler om vores produkter og services, som du har indgået med os, og til tekniske administrationsformål.

 

3.7 Samtykke
Når du bruger vores hjemmesider, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. ovenfor.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os på e-mail: support@smartweb.dk.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket inden tilbagekaldelsen af dit samtykke.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmesider.

 

4. Videregivelse og opbevaring af data

Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart. Vi overfører kun dine persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende: 

Vi kan dele dine persondata med vores koncern og tilknyttede virksomheder. 

I visse tilfælde overlader vi dine persondata til Smartwebs samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af kommunikationsplatforme, cookieleverandører, fraud prevention services, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser og nyhedsbrevsservices mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på Smartwebs vegne og i overensstemmelse med Smartwebs instruks. 

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret. 

Såfremt en leverandør eller samarbejdspartner er etableret i land uden for EU/EØS (tredjeland) kan overførsel af data ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som udgangspunkt vil vi anvende EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse som overførselsgrundlag. 

 
Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), kan ske uden videre, hvis landet af EU-Kommissionen er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du opsiger dine produkter hos os, skal du være opmærksom på, at vi fortsat opbevarer nogle data. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og Smartweb, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt. 

 

5. Dine rettigheder

Du har ret til af få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har også ret til berigtigelse af dine personoplysninger, dataportabilitet, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, eksempelvis hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Se venligst vores kontaktoplysninger nedenfor.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller til de formål, som vi behandler oplysningerne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Danmark

Telefon 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

6. Kontakt

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, databeskyttelse og/eller vores behandling og anvendelse af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger:

 

SmartWeb ApS
Højvangen 4
DK-8660 Skanderborg
Danmark
Tlf.: +45 43 33 17 93
E-mail: support@smartweb.dk

 

Denne Privatlivspolitik er senest opdateret den 07-06-2021.

 

ALTID FRI SUPPORT

Vi har mere end 100 hjælpevideoer, en god online manual og du har mulighed for
at ringe og skrive til os - gratis!