Blog

Blog

De 7 vigtigste punkter til en succesfuld AdWords-opstart

oprettet d. under Salg og markedsføring | Antal Læsninger: 6470

De 7 vigtigste punkter til en succesfuld AdWords-opstart
Google AdWords er et meget effektivt redskab til markedsføring af din webshop eller virksomhed. Hvis du opsætter dine kampagner og annoncer rigtigt, er der mulighed for at hente en god profit hjem. Men der er 7 meget vigtige emner, du bliver nødt til at have styr på, hvis du vil have succes og tjene penge med dine annoncer på Google. Læs denne artikel, og du er klar til en succesfuld opstart med AdWords.

1. Sådan er AdWords-systemet opbygget

Grundlæggende er AdWords-systemet bygget op af fem elementer på hvert sit niveau:
 1. Konto-niveau: Hele din konto, hvor du har dine login- og faktureringsoplysninger samt indstillinger for tid og valuta.
 2. Kampagne-niveau: På din konto kan du have én eller flere kampagner. Har du en webshop, hvor du sælger hårde hvidevarer, kan du for eksempel oprette kampagner for opvaskemaskiner ogkøleskabe. På kampagneniveau skal du blandt andet indstille dit daglige budget for kampagnen, hvilke netværk dine annoncer skal vises på, og hvilke geografiske områder du vil målrette imod. Mere om det senere.
 3. Annoncegruppe-niveau: En kampagne kan have op til 20.000 annoncegrupper tilknyttet. I din kampagne for ”køleskabe” kan du eksempelvis have en annoncegruppe for miljøvenlige køleskabeeller en annoncegruppe for Electrolux køleskabe og andre producenter eller mærker. Tænk på en annoncegruppe som en gruppe af tæt forbundne produkter. Jo tættere du kan forbinde dine produkter, jo bedre. Hvorfor det er sådan, kommer vi til senere.
 4. Annoncer: Til hver annoncegruppe skal du skrive én eller flere annoncer. Hvis du har gjort dit forarbejde korrekt i opsætning af kampagner og annoncegrupper, vil det være nemmere at skrive en skarp og præcis annonce til eksempelvis annoncegruppen miljøvenlige køleskabe i kampagnenkøleskabe. Din annonce skal pege hen på en landingsside med det eller de produkter, du annoncerer med. Det bedste scenario vil være at have en landingsside kun for miljøvenlige køleskabe, så indholdet er så præcist som muligt. Det værste, du kan gøre (udover at sende potentielle kunder hen på en tom side), er at sende folk til din forside med alle mulige blandede produkttyper. 
 5. Søgeord: Selve sjælen i en AdWords-kampagne er valget af søgeord – også kaldet keywords. Søgeord er de ord eller sætninger, dine annoncer bliver fundet på, når en person søger på Google. Søgeord er tæt forbundet med din annoncegruppe og dermed annoncer. Sælger dumiljøvenlige køleskabe vil du nok gerne komme frem, når en person taster miljøvenlige køleskabeind i Googles søgefelt. 

Hvis din annoncegruppe består af produkter, som er tæt forbundet, vil dine søgeord i en annonce helt naturligt være tæt forbundne. For Google er dette en yderst positiv ting, for det betyder, at der er høj relevans mellem søgeord, annoncer og landingsside. Antallet af søgeord i en annoncegruppe kan variere enormt, men jeg anbefaler normalt et sted mellem 3 til 10 ord.

Læs mere om de forskellige søgeordsyper her.

2. Kampagneindstillinger for webshopsejere

Når du er webshopejer, findes der en række indstillinger, du bør tage stilling til i opsætningen af din kampagne:
 1. Vælg som udgangspunkt kun søgenetværk og alle funktioner. Vil du lave en displaykampagne for at brande din webshop, bør du lave en separat branding-kampagne.
 2. Målret mod de geografiske områder, du sender varer til – for de fleste webshops vil det nok være hele Danmark, men sender du også til eksempelvis Tyskland, Norge og Sverige, kan du også inkludere disse lande.
 3. Under placeringsmuligheder sætter du kryds i personer på min målrettede geografiske placering. På den måde sikrer du, at dine annoncer kun bliver vist på de fysiske steder, du har valgt undergeografiske områder.
 4. Under budstrategi indstiller du dine bud manuelt og sætter et midlertidigt bud, som du altid kan ændre senere.
 5. Sæt dit daglige budget for kampagnen – vil du bruge 3000 kroner per måned, kan du sætte det daglige budget til 100 kroner.
 6. Under punktet annoncelevering, annoncerotation og frekvensstyring sætter du krydset i én af de to sidste valgmuligheder – også selvom Google ikke anbefaler det! Dine annoncer skal have lov at rotere et stykke tid for, at du kan finde den bedste.
 7. Klik gem og fortsæt.

3. Glem ikke dit eget brand

Du skal naturligvis oprette kampagner for dine produkter og ydelser, men du bør også oprette en særlig kampagne for dit brands eget navn. Du vil måske spørge, hvorfor du skal spilde penge på det, når du alligevel ligger øverst i de organiske resultater, når man søger på dit brandnavn. Men du bør annoncere på dit eget brand af flere grunde:
 1. Dine konkurrenter kan bruge dit brandnavn i søgeord for deres kampagner og annoncegrupper. Søger en person på dit brand, kan din konkurrents annonce dukke op over de organiske resultater og dermed potentielt stjæle en kunde.
 2. Med Googles nye tiltag som blandt andet de såkaldte Shopping-annoncer og ad extensions, der får topannoncer til at fylde mere, vil de organiske resultater blive skubbet længere og længere ned på side 1 af Google.
 3. Ved at annoncere på dit brandnavn vil du få ekstremt billige klik og høje Quality Scores – et klik kan koste under 10 ører, så hvorfor ikke udnytte muligheden for at sikre sig en placering i toppen?
 4. Har du en lav konverteringsrate på dit eget brandnavn, kan du bruge det som indikator på, at du bør konverteringsoptimere din webshop. 

4. Brug negative søgeord Et negativt søgeord eller søgefrase er et ord eller en sætning, du ikke vil have dine annoncer vist på. Negative søgeord kan være relevante varer eller produkter, som du ikke har. Det kan være, at du ikke har lyseblå køleskabe i dit køleskabssortiment, du kan derfor vælge at tilføje lyseblå til din liste med negative søgeord. Andre negative ord, du kan tilføje, er ’ikke-købsminded’ ord som eksempelvisbedste, gode, test, sammenligning eller anmeldelse – altså ord, som folk ville bruge, hvis de kun søger info, og ikke har i sinde at købe lige nu.

Du kan tilføje negative ord på både kampagne-niveau og annoncegruppe-niveau.Du kan kun undgå at bruge negative søgeord i ét tilfælde, og det er ved at bruge eksakt match på dine søgeord. Det vil sige, at personer kun får vist dine annoncer, når de lige præcis søger på det ord eller den frase, du har angivet.

5. Test mange annoncevariationer

Du bør altid teste flere forskellige annoncer i en annoncegruppe for at finde ud af, hvilken annonce der præsterer bedst. Dem, hvor du får enten flest klik eller konverteringer, men pas på: Det kan nemlig godt være, at én annonce får mange klik, men kun få konverteringer, mens en anden annonce får færre klik, men flere konverteringer. I sidste ende vil du som webshopejer have konverteringer, og derfor bør du som udgangspunkt altid vælge de annoncer, hvor du samlet set opnår størst profit. 

Test gerne 8 til 12 annoncer med forskellig ordlyd. Kommer du i tanke om en ny idé til nye annoncer hen ad vejen, laver du den eller de nye annoncer, og de ryger så med i annoncerotationen.
Kan du efter relativ kort tid se, at der er nogle annoncer, der klarer sig markant dårligere end andre, kan du enten pause dem eller slette dem, så de ikke ryger med i rotationen.

6. Høj Quality Score giver billigere klik og bedre annonceplaceringer

En af de ting, du skal bide mest mærke i, når du styrer en AdWords-kampagne er den såkaldte Quality Score på dine søgeord. Quality Score (QS) er Googles måde at rangere kvaliteten af et søgeord i forhold til din annonce og din landingsside. QS går fra 1 til 10, hvor 10 er den højest mulige score. Du bør altid stræbe efter at forbedre din QS.

Ifølge den anerkendte amerikanske AdWords-ekspert Larry Kim er den gennemsnitlige QS på 5,1 (det viser data fra tusindvis af AdWords-konti over hele verden). Du skal naturligvis være langt bedre end gennemsnit, så sigt efter en QS på mindst 7. 

QS på et søgeord afhænger af en del ting, men de to absolut vigtigste fokusområder er antallet af klik på dine annoncer og relevans. Altså hvor godt din annonce og landingsside stemmer overens med personens forventninger. Søger en person eksempelvis på frasen billige køleskabe, vil personen naturligvis forvente at se annoncer med ordlyden billige køleskabe, der leder hen til en landingsside med overskriften billige køleskabe og et udvalg af køleskabe, der er billige. Er det opfyldt, så vil søgefrasen billige køleskabe givetvis få en høj QS i en annoncegruppe for netop dette.

Har du derimod brugt frasen billige køleskabe i din annoncegruppe for miljøvenlige køleskabe, vil søgeordet ikke være specielt relevant for din annonce og landingsside, og det selvsamme søgeordbillige køleskabe, der før fik en høj QS, vil derfor få en lav QS i denne annoncegruppe.


Tænk relevans – hele tiden!

En høj QS er ikke blot vigtig for brugeren, der søger, men også for dig selv. Ved at forbedre din QS kan du opnå bedre annonceplaceringer og billigere klikpriser. Grunden hertil er, at Google ganger dit bud med din QS for at afgøre din annoncerangering. Hvis du eksempelvis skal have en Ad Rank på 25 for at komme op i top 3 på en given søgning – altså få en topannonce – bliver det billigere, hvis du har en høj QS:
 • Et maksimalt bud på 5,00 kr. x QS på 5 = 25
 • Et maksimalt bud på 2,77 kr. x QS på 9 = 25
 •  
Nu kan nu måske se, hvor mange penge du kan spare over tid ved at fokusere på din QS. Bemærk, at den præcise Ad Rank for at ligge på en given annonceposition ikke oplyses af Google. Derfor er tallene i eksemplet fiktive.

7. Hold øje med dine konverteringer

Når dine kampagner har kørt et stykke tid, skal du til at optimere på dem, for der vil sikkert være dele af dine kampagner, som kører godt og andre, der kunne trænge til en kærlig hånd. Du bør naturligvis vide, hvilke parametre og tal du bør kigge efter, når du skal optimere.

Som udgangspunkt bør du som webshopejer kigge på antallet af konverteringer, den samlede værdi af konverteringerne og pris pr. konvertering. Se, hvordan du opsætter konverteringssporing her.

Derudover bør du have et øje på din CTR (klikfrekvens), da den er afgørende for din QS og din annonceplacering. Og bare rolig, ligger du på position 6, så tager Google højde for dette, da systemet så vil forvente en markant lavere CTR end, hvis du lå på position 1. Når du analyserer din CTR, bør du derfor altid kigge på din annonceplacering for det enkelte søgeord.

Læs eventuelt denne artikel (på engelsk) om sammenhængen mellem CTR og annonceposition.

Uddybende om pris pr. konvertering

Pris pr. konvertering kan fortælle dig, hvorvidt du opnår profit på din AdWords-annoncering. Hvis du finder ud af, at en konvertering har kostet dig 200 kroner, og dit overskud på produktet er 300 kroner, når alle udgifter fratrukket, har din annoncering været rentabel. Har konverteringen derimod kostet dig 400 kroner, har du underskud på din annoncering.

Bemærk: Kan du ikke se pris. pr. konvertering i din oversigt, skal du hente den frem ved at klikke påkolonner og tilpas kolonner, dernæst klik konverteringer, og til sidst vælger du pris/konv.
Du kan se din pris pr. konvertering på alle niveauer i din kampagne, men specielt søgeordsniveauet er vigtigt, for det kan fortælle dig, hvilke søgeord der er rentable, og hvilke der bør slettes eller sågar tilføjes negativlisten.

Du kan se alle de søgeudtryk og søgefraser, der har ført til konverteringer, ved at gå ind på dine søgeord, dernæst klikke på oplysninger og vælge alle under punktet søgeudtryk. Har du eksempelvis et fleksibelt søgeord som køleskabe, kan du blive fundet på et utal af søgeudtryk og fraser der har relation til køleskabe. Mange af disse er sikkert ikke rentable og de søgeudtryk, kan du føje til negativlisten, eller du kan trække søgeudtrykkene ud og sætte dem ind som søgeord i nye annoncegrupper og oprette annoncer og landingssider, der bedre matcher disse søgeord.

Kig også gerne på dine annoncer. Der kan være annoncer, der bliver klikket på ofte, men ikke konverterer ret godt. Det kan være, at du lover noget i annoncen, som dine besøgende enten ikke kan se eller forstå. I det tilfælde kan det være en ide at prøve en ny annoncetekst, der måske skræmmer de folk væk, du ikke vil have klik fra. Hvis du ved, at mange vælger dig fra på grund af prisen, kan du prøve at begynde at skrive priser i dine annoncer. Så ved folk, at de kun kan købe køleskabe hos dig, der koster over en given pris.  

Husk: Optimering af dine AdWords-kampagner er en kontinuerlig proces, der varer ligeså længe, som du annoncerer på Google.'

Opsummering

Når du har fået styr på de 7 punkter i denne artikel, så er du godt rustet til at skabe succesfulde kampagner og annoncer, der giver profit til din virksomhed.

Har du lyst til at gå mere i dybden med Google AdWords, kan du læse min grundige guide til begyndere: Den ultimative AdWords-guide: Sådan kommer du godt i gang

Du er altid velkommen til at kontakte mig eller skrive en kommentar, hvis du har spørgsmål.

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar

ALTID FRI SUPPORT

Vi har mere end 100 hjælpevideoer, en god online manual og du har mulighed for
at ringe og skrive til os - gratis!